Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Kỷ niệm mùa thu


Màu thu có những sắc mầu buồn!
Có nhiều kỷ niệm với tình thương!
Phong trào Xô Viết ôi! Nghệ Tĩnh!
Khởi nghĩa xông pha  rất kiên cường!

Thu nhiều kỷ niệm với quê hương
Độc lập tuyên ngôn giữa quảng trường
Ba Đình rợp bóng cờ đỏ thắm
Giọng Bác Hồ vọng mãi bốn phương

                        19/08/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét