Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Nỗi buồn chim yến


Chim yến chung thủy biết bao
Hai con mất một không vào ghép thay
Ai xui nên cảnh ngộ này
Đất trời giông bão đứt dây cung đàn
Phải chăng tạo hóa đa đoan
Để cho chim yến thiệt oan một đời
Nhìn trời man mác mây trôi
Cuộc đời chim yến đầy vơi nỗi buồn!

    15/3/2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét