Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Tiếng thơ


Ai ơi! Lẳng lặng nghe này
Tiếng thơ thánh thót qua dây đàn bầu
Mỗi khi trong dạ héo sầu
Tiếng thơ làm ngớt cơn sầu như không
Hỡi ai thương vợ nhớ chồng
Tiếng thơ san xẻ cho lòng vợi đi
Khi đang tức bực điều gì
Tiếng thơ dịu ngọt tức thì cũng nguôi
Buồn! nghe thơ lại mỉm cười
Chùm thơ buông xuống thảnh thơi cõi lòng
Mặc trời gió bắc mưa đông
Tiếng thơ đủ ấm nên không lạnh lùng
Tơ lòng lắm nỗi riêng chung
Tiếng thơ gỡ nỗi bòng bong cho đời
Thơ nhiều cảm xúc người ơi!
Cho tôi được cảm ơn người ngâm thơ!
                    Quý Mùi 21/02/2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét