Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Dòng biến thế

Cùng nhau trào đón xuân sang
Tiếng ca hòa lẫn tiếng đàn lộc xanh
Cung trầm rồi lại cung thanh
Nỉ non thánh thót ngọn ngành trước sau
Nhịp nhành nhả ngọc phun châu
Làm cho say đắm muôn màu sắc hoa
Chúc nhau trẻ mãi không gi�
Gặp nhau thì ngắn mà xa lại gần
Mong sao trong những ngày mai
Nhà máy xứng được với bài ca hay
Tinh thần sản xuất hăng say
Giọng ca cổ vũ như mây gặp rồng
Vật tư tôn thép nhôm đồng
Ngàn năm biết thế nối dòng cháu con
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Ha Na Ka mãi vẫn còn nên thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét