Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tiếng thơ

Ai ơi! Lẳng lặng nghe này!
Tiếng thơ thánh thót qua dây đàn bầu
Mỗi khi trong dạ héo rầu
Tiếng thơ làm ngớt cơn sầu như không
Có ai thương vợ với chồng
Tiếng thơ san xẻ cho lòng vợi đi
Khi đang tức bực điều gì
Tiếng thơ dịu ngọt thôi thì cùng nguôi
Buồn nghe thơ cũng lại cười
Chùm thơ buông xuống thảnh thơi cõi lòng
Mặc trời gió bắc mưa đông
Tiếng thơ đủ ấm cũng không lạnh lùng
Tơ lòng lắm nỗi riêng chung
Tiếng thơ gỡ mối bòng bong cho đời
Thơ nhiều cảm xúc người ơi
Cho tôi được cảm ơn người ngâm thơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét