Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Thanh niên

Thanh niên cộng sản Ha Na Ka
Mạnh mẽ trẻ trung cột trụ nh�
Xung kích tài năng trong sản xuất
Trung thành đạo đức đẹp sơn hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét