Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Nhà máy HANAKA

Nhớ ngày quốc khánh ai ơi
Là ngày kỷ niệm đời đời không quên
Ha Na Ka có nhiều duyên
Nhà máy nổi tiếng khắp miền đó đây
Kéo đồng ra sợi thành dây
Làm cho sản phẩm mỗi ngày nhiều thêm
Công nhân giữ kỷ luật nghiêm
Giờ làm, giờ nghỉ dưới trên kết đoàn
Ngày đêm tiếng máy rộn ràng
Tôn sáng như bạc như vàng quyện nhau
Máy biến thế mới tươi màu
Miền xuôi miền ngược nơi đâu cũng cần
Hàng đi khắp nẻo xa gần
Đã bền lại đẹp nhân dân đón chào
Na Ha Ka rất tự hào
Hàng hóa chất lượng, dạt dào tình thân
Thi đua lao động chuyên cần
Dân giầu, nước mạnh góp phần dựng xây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét