Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tứ bình

Trí tuệ biến trần thành cõi tiên
Cán bút đảo xoay được cường quyền
Có những vần thơ tan bạo lực
Và những vần thơ giảm ưu phiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét