Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tâm sự

Cùng nhau tích cực vuông tròn
Chẳng nên sáng giận chiều hờn hỡi ai!
Làm chi phải ấm ức hoài
Rắp tâm toan tính những bài nọ kia
Để rồi mang tiếng thị phi
Ngàn năm bia miệng lấp thì được sao
Mong ai suy nghĩ thấp cao
Phát huy đạo đức chung vào tài năng
Để rồi được tiếng khen rằng:
Đức tài cao đẹp, dễ hằng ai theo
Ha Na Ka được mến yêu
Là do nhà máy có nhiều người ngoan
Công ai vượt suối băng ngàn
Mà ai bôi nhọ thì đoàn xấu lây
Mấy dòng tâm sự giãi bày
Mong ai ghi nhận tháng ngày chớ quên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét