Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Mẹ mong

Mẹ tặng con mấy dòng thơ
Lắng nghe như tiếng mẹ ru ngày nào
Mẹ cha tuổi hạc đã cao
Nay con vào Đảng mẹ bao vui mừng
Mong con gìn giữ hiếu trung
Trong sạch ưu tú cho lòng mẹ vui
Mong con gánh vác việc đời
Sao cho sứng đáng một người đảng viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét